Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Batowice 11 lipca 2022 roku

By 4 lipca 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 4 lipca 2022 przez AO

Na podstawie § 24, ust. 1a oraz § 25, ust. 2 Statutu Sołectwa zwołuję zebranie wiejskie Sołectwa Batowice w dniu 11.07.2022r (poniedziałek) o godzinie 18.00. Zebranie odbędzie się w budynku wielofunkcyjnym Batowice ul. Matejki 20.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
  5. Przedstawienie propozycji zmiany organizacji ruchu na ulicach Spacerowej, Akacjowej oraz Piastowskiej
  6. Informacje, wolne wnioski.
  7. Zamknięcie zebrania.

W przypadku braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 18:10.
Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.
Protokół z poprzedniego zebrania znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy sołectwo Batowice. Z protokołem można się również zapoznać pół godziny przed rozpoczęciem zebrania.

 

Sołtys Sołectwa Batowice
(-) Elżbeta Gołąb

Close Menu
 
13 kwietnia 2024
Skip to content