Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie Wiejskie Sołectwa Batowice 28 czerwca 2024 roku

By 20 czerwca 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 20 czerwca 2024 przez AO

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6, w związku z § 24 pkt 1 Statutu Sołectwa zwołuję zebranie Wiejskie Sołectwa Batowice w dniu 28 czerwca 2024 roku (piątek) o godzinie 19.00. Zebranie odbędzie się w Budynku Wielofunkcyjnym ul. Matejki 20, Batowice 32-086.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
 5. Uchwała nr 1 Nadanie nazwy ulicy łączącej Batowice z Dziekanowicami (Koło mostu nad rzeką Dłubnią).
 6. Sprawy bieżące sołectwa Batowice
  – sprawozdanie sołtysa z pierwszego półrocza pracy
  – informacja o stanie zaawansowania prac na ulicy Wspólnej
  – informacja o zrealizowanych pracach na ulicy ogrodowej
  – informacja o zakupach dla sołectwa Batowice
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 19.10. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian. Protokół z poprzedniego zebrania zostanie wyłożony do wglądu na sali 15 min. przed rozpoczęciem zebrania oraz dostępny jest do wglądu na stronie internetowej gminy Zielonki.

 

Sołtys Sołectwa Batowice
(-) Elżbieta Gołąb

Close Menu
 
17 lipca 2024
Skip to content