Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Batowice 7 listopada 2022 roku

By 31 października 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 31 października 2022 przez AO

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6 w związku z § 24 pkt 1 Statutów Sołectw Sołtys Sołectwa Batowice zaprasza na zebranie wiejskie sołectwa Batowice, które odbędzie się 7 listopada 2022 roku (poniedziałek) o godzinie 18:00 w Budynku Wielofunkcyjnym w Batowicach ul. Matejki 20.

Porządek spotkania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego wydatków sołectwa na 2023 rok.
  6. Sprawy bieżące sołectwa
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuje zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 18:10. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian. Protokół z poprzedniego zebrania będzie wystawiony 15 minut przed zebraniem jak również można przeczytać go na stronie Gminy Zielonki.

Sołtys Sołectwa Batowice
(-) Elżbieta Gołąb

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content