Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Batowice w dniu 7 grudnia 2018 roku

By 30 listopada 2018No Comments

Ostatnia aktualizacja 30 listopada 2018 przez admin

Sołtys Sołectwa Batowice zwołuje zebranie wiejskie Sołectwa Batowice na dzień 7grudnia (piątek) 2018 r. o godz. 18:30. Zebranie odbędzie się w Budynku Wielofunkcyjnym w Batowicach ul. Matejki 20
Porządek spotkania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.
5. Podjęcie uchwały zatwierdzającej plan rzeczowo – finansowy Sołectwa na 2019 r.
6. Sprawy bieżące sołectwa.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 18:45  Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad pozostają bez zmian..
 Z protokołem poprzedniego zebrania można się zapoznać na stronie internetowej Gminy Zielonki, zakładka – Nasza Gmina-Sołectwa, Protokoły zebrań wiejskich ,oraz 30 minut przed zebraniem.

Sołtys Sołectwa Batowice
(-) Elżbieta Gałąb

Close Menu
 
18 kwietnia 2024
Skip to content