Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Bibice, 3 lipca 2022 roku

By 24 czerwca 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 24 czerwca 2022 przez AO

Na podstawie § 25, ust. 2 oraz § 27, ust. 6 w związku z § 24 pkt 1 Statutów Sołectw zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Bibice w dniu 3 lipca 2022 r. (niedziela) o godzinie 17:10 w Domu Ludowym, Bibice, Rynek 2.

Porządek spotkania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z Zebrania Wiejskiego z dnia 7.11.2021 r.
  5. Realizacja budżetu sołeckiego i działania w sołectwie w 2021 r.
  6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie udzielenia służebności gruntowych.
  7. Status zadań drogowych w Bibicach, m.in.: Północna Obwodnica Krakowa, Rondo w centrum, ul. Leśna – Zagaje, ul. Brzozowa, ul. Królewska, ul. Parkowa, most na Bibiczance, ul. Bławatkowa, wnioskowane sprawy w obrębie dróg publicznych w Bibicach
  8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  9. Zamknięcie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie , zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie o godz. 17:15. Data, miejsce, porządek obrad bez zmian. Z protokołem z dnia 7.11.2021 r. można się zapoznać pod adresem www.zielonki.pl – zakładka Nasza Gmina-Sołectwa-Protokoły.

 

Sołtys Sołectwa Bibice
(-) Tadeusz Łysek

Close Menu
 
23 maja 2024
Skip to content