Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie sołectwa Bibice

By 27 stycznia 2014No Comments

Ostatnia aktualizacja 27 stycznia 2014 przez admin

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6, w związku z § 24 pkt 1 Statutu Sołectwa Sołtys Sołectwa Bibice zwołuje Zebranie Wiejskie Sołectwa Bibice w dniu 2 lutego 2014 roku o godzinie 17:15.
Zebranie odbędzie się w Budynku Wielofunkcyjnym w Bibicach ul. Rynek 2.

Proponowany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przejęcia przez sołectwo do zarządzania pomieszczeń Informatycznego Centrum Edukacyjnego w Bibicach,
b) opinii zebrania wiejskiego dotyczącej sprzedaży nieruchomości komunalnej położonej w obrębie Bibice oznaczonej nr 808/167 przylegającej do działki 1034/7,
c) wyrażenia zgody przez Zebranie Wiejskie na zbycie części działki nr 334/9 na uzupełnienie działki 639, w związku z pozyskaniem części działek nr 811/10 i 811/11 przy ul. Na Czekaj,
d) zmiany cennika wynajmu sali w Domu Ludowym w Bibicach,
e) zmiany uchwały nr 3/2013 dotyczącej Planu Rzeczowo – Finansowego na rok 2014.
6. Rozpatrzenie wprowadzenia zmian organizacji ruchu w rejonie Bibice – Trzecia Góra.
7. Wolne wnioski i komunikaty.
8. Zamknięcie zebrania.

 

Uwaga!
Protokół z poprzedniego zebrania wiejskiego dostępny jest do wglądu na stronie internetowej Gminy Zielonki – www.zielonki.pl oraz będzie wyłożony do wglądu na pół godziny przed planowanym rozpoczęciem zebrania.

 

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 17.30. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

Sołtys Sołectwa Bibice
(-) Magdalena Krawczyk

Close Menu
 
25 czerwca 2024
Skip to content