Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Bosutów Boleń 17 marca 2019 roku

By 4 marca 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 4 marca 2019 przez admin

Sołtys Sołectwa Bosutów Boleń informuje, że na podstawie § 24 statutu sołectwa (uchwała nr XIV/93/2007 Rady Gminy Zielonki z dnia 28.12.2007 r. ze zmianami) zwołuję zebranie wiejskie Sołectwa Bosutów Boleń.
Termin zebrania: niedziela 17.03.2019 r. o godz. 15:00
W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję Zebranie Wiejskie w drugim terminie: niedziela 17.03.2019 r. godz. 15.15.
Miejsce zebrania: Orchidea Bosutów ul. Krakowska 56
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał przez Zebranie Wiejskie.
2. Przyjęcie porządku Zebrania Wiejskiego.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
4. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działek powstałych z podziału działki nr 75/90 obręb Bosutów, gmina Zielonki.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenie Zebrania Wiejskiego.
Przypominamy, że zebranie wiejskie stanowią wszyscy stali mieszkańcy sołectwa posiadający prawo wybierania do rady gminy Zielonki (czynne prawo wyborcze).

Sołtys Sołectwa Bosutów Boleń
(-) Jan Gajoch

Close Menu
 
21 lipca 2024
Skip to content