Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Bosutów Boleń 18 listopada 2018 roku

By 5 listopada 2018No Comments

Ostatnia aktualizacja 5 listopada 2018 przez admin

Sołtys Sołectwa Bosutów Boleń informuje, że na podstawie § 24 statutu sołectwa (uchwała nr XIV/93/2007 Rady Gminy Zielonki z dnia 28.12.2007 r. ze zmianami) zwołuję:
Zebranie Wiejskie sołectwa Bosutów Boleń
Termin zebrania: Niedziela 18.11.2018 r. o godz. 15:00
W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuje Zebranie Wiejskie w drugim terminie: niedziela 18.11.2018 r. godz. 15:30.
Miejsce zebrania: Dom Wiejski Bosutów ul. Krakowska 20.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał przez Zebranie Wiejskie;
2. Przyjęcie porządku Zebrania Wiejskiego;
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania;
4. Podjęcie uchwały w sprawie planu rzeczowo finansowego wydatków Sołectwa Bosutów Boleń na rok 2019;
5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału geodezyjnego działki 79/90 położonej w Bosutowie gm. Zielonki (działka przy pętli autobusowej);
6. Wolne wnioski;
7. Zakończenie zebranie wiejskiego.

Sołtys Sołectwa Bosutów Boleń
(-) Jan Gajoch 

Close Menu
 
25 maja 2024
Skip to content