Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Bosutów-Boleń 23 września 2019 roku

By 13 września 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 13 września 2019 przez admin

Na podstawie §25 ust. 2 oraz §27 ust. 6, w związku z §24 pkt 1 Statutów Sołectw Sołtys Sołectwa Bosutów-Boleń zwołuje zebranie wiejskie w dniu 23 września 2019 r. (poniedziałek), o godzinie 19:00 w budynku sołeckim przy ul. Krakowskiej 20 w Bosutowie.
Porządek spotkania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór protokolanta zebrania.
3. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
6. Podjęcie uchwał (w tym uchwała budżetowa na rok 2020).
7. Sprawy bieżące sołectwa.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godzinie 19.20 w dniu 23 września 2019 r. Data i miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

Sołtys Sołectwa Bosutów-Boleń
(-) Katarzyna Harmata

Close Menu
 
27 maja 2024
Skip to content