Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie Wiejskie Sołectwa Bosutów – Boleń, 4 września 2022 roku.

By 26 sierpnia 2022No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 26 sierpnia 2022 przez AO

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6 w związku z § 24 pkt 1 Statutów Sołectw zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Bosutów – Boleń w dniu 4 września 2022 r. o godzinie 17:00 pierwszy termin. Zebranie odbędzie się w nowej remizie OSP Bosutów ul. Krakowska.

Porządek spotkania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.
 5. Przedstawienie wydatków sołectwa oraz projektu uchwały budżetowej na rok 2023.
 6. Podjęcie uchwał budżetowej na rok 2023.
 7. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie przekazania budynku starej remizy pod sklep spożywczy.
 8. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia terenu sołeckiego na nadajnik telekomunikacyjny.
 9. Przedstawienie propozycji strony sołeckiej.
 10. Sprawy bieżące sołectwa.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 17:30 (do 30 minut od I terminu zebrania). Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

Sołtys Sołectwa Bosutów – Boleń
(-) Andrzej Zabiegaj

Close Menu
 
24 lutego 2024
Skip to content