Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie sołectwa Brzozówka 16 maja 2023 roku

By 5 maja 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 5 maja 2023 przez AO

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6 ,w związku z § 24 pkt 1 Statutu Sołectwa zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Brzozówka na dzień 16 maja 2023 roku (wtorek) o godzinie 19:00.
Zebranie odbędzie się w Budynku Wielofunkcyjnym, ul. Krakowska 20.

Porządek spotkania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania z dnia 21 listopada 2022 roku.
  5. Sprawy bieżące sołectwa i wolne wnioski.
  6. Zakończenie zebrania.

W przypadku stwierdzenie braku prawomocności zebrania w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 19:15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad pozostają bez zmian. Protokół z poprzedniego zebrania jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Zielonki.

 

Sołtys Sołectwa Brzozówka
(-) Elżbieta Cich

Close Menu
 
23 lipca 2024
Skip to content