Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie Wiejskie Sołectwa Brzozówka 18 czerwca 2024 roku

By 24 maja 202429 maja, 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 29 maja 2024 przez TN

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6, w związku z § 24 pkt 1 Statutu Sołectwa sołtys sołectwa Brzozówka zaprasza na zebranie wiejskie sołectwa Brzozówka, które odbędzie się 18 czerwca 2024 roku (wtorek) o godzinie 19:00 w Budynku Wielofunkcyjnym w Brzozówce, ul. Krakowska 20.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Zamknięcie obrad.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godzinie 19:15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

Uwaga! Protokół z poprzedniego zebrania dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.zielonki.pl.

 

Sołtys Sołectwa Brzozówka
(-) Elżbieta Cich

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content