Skip to main content
search
Aktualności

Zebranie Wiejskie Sołectwa Brzozówka 18 czerwca 2024 roku

By 24 maja 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 24 maja 2024 przez AO

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6, w związku z § 24 pkt 1 Statutu Sołectwa sołtys sołectwa Brzozówka zaprasza na zebranie wiejskie sołectwa Brzozówka, które odbędzie się 18 czerwca 2024 roku (wtorek) o godzinie 19:00 w Budynku Wielofunkcyjnym w Brzozówce, ul. Krakowska 20.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Zamknięcie obrad.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godzinie 19:15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

Uwaga! Protokół z poprzedniego zebrania dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.zielonki.pl.

 

Sołtys Sołectwa Brzozówka
(-) Elżbieta Cich

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content