Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Brzozówka 26 marca 2017 roku

By 7 marca 2017No Comments

Ostatnia aktualizacja 7 marca 2017 przez admin

Sołtys Sołectwa Brzozówka zaprasza na Zebranie Wiejskie  Sołectwa Brzozówka, które odbędzie się 20 listopada 2016 roku  (niedziela) o  godzinie  17.30  w Budynku Wielofunkcyjnym w Brzozówce ul. Krakowska 20

Porządek spotkania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowanych uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
5. Podjęcie uchwał w sprawie: – przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Sołectwa Brzozówka na rok 2017, – wyrażenia opinii dotyczącej zbycia w drodze darowizny nieruchomości komunalnych położonych w obrębie Brzozówka (działka nr 222/1 o pow. 36 m2 z przeznaczeniem pod drogę Wojewódzką nr 794).
6. Sprawy bieżące.
7. Zamknięcie obrad.
Uwaga! Protokół z poprzedniego zebrania dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.zielonki.pl
W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuje zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 17.45. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.                                                                                              Sołtys 
                                                                                   (-) Adam Chludek

 

Close Menu
 
13 lipca 2024
Skip to content