Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Brzozówka 5 grudnia 2019 roku

By 22 listopada 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 22 listopada 2019 przez admin

Na podstawie §25, ust. 2 oraz §27 ust. 6 w związku §24 pkt 1 Statutu Sołectwa  zapraszam na zebranie wiejskie Sołectwa Brzozówka, które odbędzie się 5 grudnia 2019 roku (czwartek) o  godzinie 19:00 w Budynku Wielofunkcyjnym w Brzozówce, ul Krakowska 20.
Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowanych uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego wydatków sołectwa na 2020 rok.
6. Sprawy bieżące.
7. Dyskusja, wnioski mieszkańców.
8. Zamknięcie obrad.
Uwaga! Protokół z poprzedniego zebrania będzie wyłożony do wglądu na godzinę przed zebraniem oraz dostępny jest na stronie internetowej www.zielonki.pl.
W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuje zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono  o godz. 19:15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.
                                                                    

Sołtys Sołectwa Brzozówka

 (-) Elżbieta Cich

Close Menu
 
19 maja 2024
Skip to content