Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Brzozówka 8 października 2021 roku

By 30 września 2021No Comments

Ostatnia aktualizacja 30 września 2021 przez admin

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6 w związku z § 24 pkt 1 Statutów Sołectw Sołtys Sołectwa Brzozówka zwołuje zebranie wiejskie Sołectwa Brzozówka na dzień 8 października 2021 r. (piątek) o godzinie 19:00. Zebranie odbędzie się w Budynku Wielofunkcyjnym ul. Krakowska 20.
Porządek spotkania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania z dnia 11 lipca 2021 roku.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego wydatków sołectwa na rok 2022.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za jednorazowy wynajem sali w Budynku Wielofunkcyjnym.
  7. Sprawy bieżące sołectwa i wolne wnioski.
  8. Zakończenie zebrania.

 

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 19:15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad pozostają bez zmian.
Protokół z poprzedniego zebrania jest  udostępniony na tronie internetowej Urzędu Gminy Zielonki.

Sołtys Sołectwa Brzozówka
(-) Elżbieta Cich

 

 

Close Menu
 
21 lipca 2024
Skip to content