Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Brzozówka 9 grudnia 2018 roku

By 23 listopada 2018No Comments

Ostatnia aktualizacja 23 listopada 2018 przez admin

Sołtys Sołectwa Brzozówka zaprasza na Zebranie wiejskie Sołectwa Brzozówka, które odbędzie się 9 grudnia 2018 roku (niedziela) o godzinie 17:30 w Budynku wielofunkcyjnym w Brzozówce, ul. Krakowska 20.
Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
5. Podjęcie uchwał:
– w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego wydatków sołectwa na 2019 rok.
6. sprawy związane z kanalizacją.
7. Sprawy bieżące.
8. Dyskusja, wolne wnioski mieszkańców.
9. Zamknięcie obrad.
W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 17:45. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

Sołtys Sołectwa Brzozówka
(-) Adam Chludek

Close Menu
 
25 czerwca 2024
Skip to content