Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Brzozówka w dniu 11 lipca 2021 roku

By 30 czerwca 2021No Comments

Ostatnia aktualizacja 30 czerwca 2021 przez admin

Sołtys Sołectwa Brzozówka na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6, w związku z § 24 pkt 1 Statutu Sołectwa zwołuje zebranie wiejskie Sołectwa Brzozówka na dzień 11 lipca 2021 r. (niedziela) o godzinie 19:00. Zebranie odbędzie się w Budynku Wielofunkcyjnym ul. Krakowska 20.
Porządek spotkania:

    1. Otwarcie zebrania.
    2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
    3. Zatwierdzenie porządku obrad.
    4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania z dnia 5 grudnia 2019 roku.
    5. Sprawy bieżące sołectwa – przedstawienie sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej za 2020 rok i omówienie założeń finansowych na rok 2021r.
    6. Wolne wnioski.
    7. Zakończenie zebrania.
       W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 19.15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad pozostaje bez zmian.
       Protokół z poprzedniego zebrania jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy.

       Sołtys Sołectwa Brzozówka
(-) Elżbieta Cich

Close Menu
 
25 maja 2024
Skip to content