Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Brzozówka w dniu 6 czerwca 2019 roku

By 28 maja 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 28 maja 2019 przez admin

Na podstawie §25 ust. 2 oraz §27 ust. 6, w związku z §24 pkt 1 Statutu Sołectwa zwołuję zebranie wiejskie Sołectwa Brzozówka, które odbędzie się 6 czerwca 2019 roku (czwartek) o godzinie 19:00 w Budynku Wielofunkcyjnym w Brzozówce, ul. Krakowska 20.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowanych uchwał.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.

5. podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania z Budynku Wielofunkcyjnego w Brzozówce.

6. Sprawy bieżące.

7. Dyskusja, wnioski mieszkańców.

8. Zamknięcie obrad.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godzinie 19:15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

 

                                                                                  Sołtys Sołectwa Brzozówka
                                                                                        (-) Elżbieta Cich

 

 

Close Menu
 
18 lipca 2024
Skip to content