Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Dziekanowice 10 czerwca 2022 roku

By 1 czerwca 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 1 czerwca 2022 przez AO

Na podstawie § 24, ust. 1a oraz § 25, ust. 2 Statutu Sołectwa zwołuję zebranie wiejskie Sołectwa Dziekanowice w dniu 10 czerwca 2022 r. (piątek) o godz. 18:00. Zebranie odbędzie się w Domu Ludowym (budynek wielofunkcyjny) Dziekanowice ul. Długa 126.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania (28.11.2021 r.).
  5. Podjęcie uchwały w sprawie możliwości wynajmowania pomieszczeń w Domu Ludowym dla mieszkańców Dziekanowic na uroczystości rodzinne.
  6. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w roku 2021.
  7. Informacje, dyskusja, wnioski.
  8. Zamknięcie zebrania.

W przypadku braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 18:15 .
Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.
Uwaga: zebranie wiejskie stanowią wszyscy stali mieszkańcy sołectwa posiadający prawo wybierania do rady gminy Zielonki (czynne prawo wyborcze).
Protokół z poprzedniego zebrania znajduje się na stronie internetowej U.G. sołectwo Dziekanowice. Z protokołem można się również zapoznać pół godziny przed rozpoczęciem zebrania.

Sołtys Sołectwa Dziekanowice
(-) Stanisław Czaplak

Close Menu
 
25 maja 2024
Skip to content