Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Dziekanowice 16 października 2022

By 7 października 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 7 października 2022 przez AO

Na podstawie § 24, ust. 1a oraz § 25, ust. 2 Statutu Sołectwa zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Dziekanowice w dniu 16 października 2022 r. (niedziela) o godz. 15:15. Zebranie odbędzie się w Domu Ludowym (budynek wielofunkcyjny) Dziekanowice, ul. Długa 126.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania,
 2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał,
 3. Zatwierdzenie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,
 5. Podjecie uchwał:
  a). w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2023,
  b). w sprawie wynajmowania pomieszczeń w Domu Ludowym,
  c). w sprawie opinii dotyczącej ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości komunalnej w Dziekanowicach,
  d). w sprawie wniosku o nadanie nazwy tunelowi i węzłowi na „Północnej Obwodnicy Krakowa” w Dziekanowicach.
 6. Informacja, dyskusja i wnioski.
 7. Zamknięcie zebrania.

W przypadku braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 15:30. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

Uwaga: zebranie wiejskie stanowią wszyscy stali mieszkańcy sołectwa posiadający prawo wybierania do rady gminy zielonki (czynne prawo wyborcze).
Protokół z poprzedniego zebrania znajduje się na stronie internetowej U.G. Sołectwo Dziekanowice. Z protokołem można się również zapoznać pół godziny przed rozpoczęciem zebrania.

Sołtys Sołectwa Dziekanowice
(-) Stanisław Czaplak

Close Menu
 
14 kwietnia 2024
Skip to content