Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Dziekanowice 17 marca 2019 roku

By 4 marca 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 4 marca 2019 przez admin

Na podstawie §24, ust. 1a oraz §25, ust.2 Statutu Sołectwa zwołuję zebranie wiejskie Sołectwa Dziekanowice w dniu 17 marca (niedziela) 2019 r. o godz. 17:00.
Zebranie odbędzie się w Domu Ludowym (budynek wielofunkcyjny) Dziekanowice, ul. Długa 126.
Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania (07.10.2018).
5. Sprawozdanie sołtysa ze swojej działalności oraz działalności rady sołeckiej za okres wrzesień 2015 – marzec 2019.
6. Informacje na temat wyborów sołtysa i rady sołeckiej w dniu 7 kwietnia 2019 r.
7. Dyskusja i wnioski.
8. Zamknięcie zebrania.
W przypadku braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 17:15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.
Uwaga: Zebranie wiejskie stanowią wszyscy stali mieszkańcy sołectwa posiadający prawo wybierania do rady gminy Zielonki (czynne prawo wyborcze).
Protokół z poprzedniego zebrania znajduje się na stronie internetowej UG Sołectwo Dziekanowice. Z protokołem można się również zapoznać pół godziny przed rozpoczęciem zebrania.

Sołtys Sołectwa Dziekanowice
(-) Stanisław Czaplak

Close Menu
 
18 lipca 2024
Skip to content