Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Dziekanowice 28 listopada 2021 roku

By 16 listopada 202123 lutego, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 23 lutego 2022 przez AO

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6 w związku z § 24 pkt 1 Statutów Sołectw Sołtys Sołectwa Dziekanowice zwołuje zebranie wiejskie Sołectwa Dziekanowice w dniu 28 listopada (niedziela) 2021 roku o godz. 15:00. Zebranie odbędzie się w Domu Ludowym (budynek wielofunkcyjny) Dziekanowice, ul. Długa 126.
Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania (12.09.2021).
  5. Omówienie Strategii Rozwoju Gminy Zielonki na lata 2021 – 2030 uchwała nr XXX/60/2021 Rady Gminy Zielonki zdnia 30 września 2021 r.
  6. Realizacja likwidacji “kopciuchów” – czas likwidacji do 2022 r.
  7. Problem ekologiczny – odprowadzanie ścieków do rowów przydrożnych.
  8. Tematy różne – wnioski mieszkańców wymagające pilnej realizacji.
  9. Zamknięcie zebrania.

W przypadku braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał
w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 15:15
Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.
Uwaga: Zebranie wiejskie stanowią wszyscy stali mieszkańcy sołectwa posiadający prawo wybierania do rady gminy Zielonki (czynne prawo wyborcze).
Protokół z poprzedniego zebrania znajduje się na stronie internetowej U.G. Sołectwo Dziekanowice. Z protokołem można się również zapoznać pół godziny przed rozpoczęciem zebrania.
Zaleca się udział w maseczkach.

Sołtys Sołectwa Dziekanowice
(-) Stanisław Czaplak

Close Menu
 
24 czerwca 2024
Skip to content