Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Dziekanowice w dniu 12 września 2021 roku

By 2 września 2021No Comments

Ostatnia aktualizacja 2 września 2021 przez admin

Na podstawie § 24 ust. 1a oraz § 25 ust.2 Statutów Sołectw Sołtys Sołectwa Dziekanowice zwołuje zebranie wiejskie Sołectwa Dziekanowice w dniu 12 września (niedziela) 2021 r. o godz. 16:00.
Zebranie odbędzie się w Domu Ludowym (budynek wielofunkcyjny) Dziekanowice, ul. Długa 126.
Porządek zebrania:

    • Otwarcie zebrania,
    • Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał,
    • Zatwierdzenie porządku obrad.
    • Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania (27.10.2019),
    •  Podjęcie uchwały w sprawie planu rzeczowo-finansowego wydatków sołectwa Dziekanowice na rok 2022. Projekt planu został podany do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń 27.07.2021 r.    
    • Wybór przedstawiciela sołectwa Dziekanowice do Gminnej Rady Seniorów (60+),
    • Sprawozdanie z gospodarki finansowej sołectwa za lata 2019 i 2020,
    • Informacje, dyskusje, wnioski,
    • Zamknięcie zebrania.
W przypadku braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał
w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 1615. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.
Uwaga: Zebranie wiejskie stanowią wszyscy stali mieszkańcy sołectwa posiadający prawo wybierania do rady gminy Zielonki (czynne prawo wyborcze).
Protokół z poprzedniego zebrania znajduje się na stronie internetowej U.G. Sołectwo Dziekanowice. Z protokołem można się również zapoznać pół godziny przed rozpoczęciem zebrania.
Zaleca się udział w maseczkach.


Sołtys Sołectwa Dziekanowice

(-) Stanisław Czaplak

Close Menu
 
22 lipca 2024
Skip to content