Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Dziekanowice w dniu 2 czerwca 2019 roku

By 23 maja 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 23 maja 2019 przez admin

Na podstawie §24, ust. 1a oraz §25, ust. 2 Statutu Sołectwa zwołuję zebranie wiejskie Sołectwa Dziekanowice w dniu 2 czerwca 2019 r. (niedziela) o godz. 15:00.

Zebranie odbędzie się w Domu Ludowym (budynek wielofunkcyjny) Dziekanowice, ul. Długa 126.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania (17.03.2019).

5. Podjęcie uchwały w sprawie opinii na temat wydzierżawienia części działki gminnej nr Ew. 2/85 o pow. ok. 150m2

pod posadowienie stalowej wieży kratowej dla stacji bazowej telefonii komorkowej sieci Play.

6. Informacje, dyskusja, wnioski.

7. Zamknięcie zebrania.

W przypadku braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie o godz. 15:15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

Uwaga: Zebranie wiejskie stanowią wszyscy stali mieszkańcy sołectwa posiadający prawo wybierania do rady gminy Zielonki (czynne prawo wyborcze).

Protokół z poprzedniego zebrania znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Zielonki. Z protokołem można się również zapoznać pół godziny przed rozpoczęciem zebrania.

                                                                                                                 

                                                                         Sołtys Sołectwa Dziekanowice
                                                                             (-) Stanisław Czaplak

Close Menu
 
23 maja 2024
Skip to content