Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie Wiejskie Sołectwa Garlica Duchowna 13 października

By 7 października 2016No Comments

Ostatnia aktualizacja 7 października 2016 przez admin

Sołtys Sołectwa Garlica Duchowna zwołuje zebranie wiejskie sołectwa Garlica Duchowna w dniu 13 października 2016 roku (czwartek) o godzinie 18:00 w Budynku Wiejskim Garlica Murowana 82.

Proponowany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego wydatków Sołectwa Garlica Duchowna na 2017 rok.
6. Wybór przedstawiciela Sołectwa Garlica Duchowna do Gminnej Rady Seniorów.
7. Sprawy bieżące sołectwa.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 18:15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad – bez zmian.
Protokół z poprzedniego zebrania znajduje się na stronie internetowej www.zielonki.pl – zakładka „nasza gmina” – „Sołectwa” – „Protokoły z zebrań wiejskich” oraz zostanie wyłożony do wglądu na 15 minut przed zebraniem.

Sołtys Sołectwa Garlica Duchowna
(-) Artur Nogieć

Close Menu
 
14 lipca 2024
Skip to content