Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie sołectwa Garlica Duchowna 28 lipca 2018 roku

By 25 lipca 2018No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 25 lipca 2018 przez admin

Sołtys Sołectwa Garlica Duchowna zwołuje zebranie wiejskie Sołectwa Garlica Duchowna w dniu 28 lipca 2018 roku (sobota) o godzinie 18:00. Zebranie odbędzie się przy placu zabaw w altance wiejskiej.

Porządek spotkania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania decyzji.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.
5. Wole wnioski.
6. Zamknięcie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 18:15 (do 30 minut od I terminu zebrania). Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad pozostają bez zmian.

Sołtys Sołectwa Garlica Duchowna
(-) Artur Nogieć

Close Menu
 
6 grudnia 2023
Skip to content