Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Garlica Duchowna 28 października 2022

By 21 października 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 21 października 2022 przez AO

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6, w związku z § 24 pkt 1 Statutu Sołectwa zwołuję zebranie wiejskie Sołectwa Garlica Duchowna na dzień 28 października 2022 (piątek) o godzinie 17.00 Zebranie odbędzie się w domku na placu zabaw.

Porządek spotkania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego wydatków sołectwa na 2023 rok.
  6. Sprawy bieżące sołectwa – dyskusja dot. wprowadzenia nazewnictwa ulic.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 17.15 (do 30 minut od I terminu zebrania). Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad pozostają bez zmian.

 

Sołtys Sołectwa Garlica Duchowna
(-) Artur Nogieć

Close Menu
 
19 czerwca 2024
Skip to content