Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie sołectwa Garlica Duchowna 29 grudnia 2022 roku

By 15 grudnia 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 15 grudnia 2022 przez AO

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6, w związku z § 24 pkt 1 Statutów Sołectw zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Garlica Duchowna na dzień 29.12.2022 (czwartek) o godzinie 18.00. Zebranie odbędzie się w domku na placu zabaw.

Porządek spotkania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.
  5. Sprawy bieżące sołectwa.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 18:15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad pozostają bez zmian.

 

Sołtys Sołectwa Garlica Duchowna
(-) Artur Nogieć

Close Menu
 
19 czerwca 2024
Skip to content