Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Garlica Duchowna 31 października 2021 roku

By 25 października 2021No Comments

Ostatnia aktualizacja 25 października 2021 przez admin

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6 w związku z § 24 pkt 1 Statutów Sołectw Sołtys Sołectwa Garlica Duchowna zwołuje zebranie wiejskie Sołectwa Garlica Duchowna na dzień 31 października (niedziela) o godzinie 18:00. Zebranie odbędzie się w Domku Wiejskim w Garlicy Duchownej (koło placu zabaw).
Porządek spotkania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania z 8 grudnia 2019 roku.
 5. Wybór przedstawiciela sołectwa do Gminnej Rady Seniorów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1) Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego wydatków sołectwa na 2022 rok.
 7. Sprawy bieżące sołectwa.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie zebrania.

 

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 18:15 (do 30 min od I terminu zebrania). Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad pozostają bez zmian.


Sołtys Sołectwa Garlica Duchowna
(-) Artur Nogieć

Close Menu
 
15 lipca 2024
Skip to content