Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Garliczka 15 października 2021 roku

By 6 października 2021No Comments

Ostatnia aktualizacja 6 października 2021 przez admin

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6 w związku z § 24 pkt 1 Statutów Sołectw Sołtys Sołectwa Garliczka zwołuje zebranie wiejskie Sołectwa Garliczka na dzień 15 października (piątek) o godzinie 18:00. Zebranie odbędzie się w Sali Księżycowej w Woli Zachariaszowskiej.
Porządek spotkania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.
 5. Wybór przedstawiciela sołectwa do Gminnej Rady Seniorów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1) zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego wydatków sołectwa na 2022 rok.
  2) podjęcie inicjatywy dotyczącej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Woli Zachariaszowskiej.
  3) zmiany obwodu Szkoły Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi z siedzibą w Przybysławicach oraz Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudkiego w Woli Zachariaszowskiej.
 7. Sprawy bieżące sołectwa.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 18.15 (do 30 minut od I terminu zebrania). Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad pozostają bez zmian.

       Sołtys Sołectwa Garliczka
       (-) Marta Żylska

Close Menu
 
21 lipca 2024
Skip to content