Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Garliczka 28 lipca 2019 roku

By 17 lipca 2019No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 17 lipca 2019 przez admin

Na podstawie §25 ust. 2 oraz §27 ust. 6 w związku z §24 pkt 1 Statutu Sołectwa zwołuję zebranie wiejskie Sołectwa Garliczka na dzień 28 lipca (niedziela) o godz. 18:00. Zebranie odbędzie się na działce sołeckiej.

Porządek spotkania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.
5. Sprawy bieżące sołectwa.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 18:15 (do 30 minut od I terminu zebrania).
Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad pozostają bez zmian.

                                                                                          Sołtys Sołectwa Garliczka
                                                                                                 (-) Marta Żylska

Close Menu
 
23 września 2023
Skip to content