Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Garliczka 28 lipca 2019 roku

By 17 lipca 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 17 lipca 2019 przez admin

Na podstawie §25 ust. 2 oraz §27 ust. 6 w związku z §24 pkt 1 Statutu Sołectwa zwołuję zebranie wiejskie Sołectwa Garliczka na dzień 28 lipca (niedziela) o godz. 18:00. Zebranie odbędzie się na działce sołeckiej.

Porządek spotkania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.
5. Sprawy bieżące sołectwa.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 18:15 (do 30 minut od I terminu zebrania).
Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad pozostają bez zmian.

                                                                                          Sołtys Sołectwa Garliczka
                                                                                                 (-) Marta Żylska

Close Menu
 
21 kwietnia 2024
Skip to content