Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Garliczka 6 grudnia 2018 roku

By 27 listopada 2018No Comments

Ostatnia aktualizacja 27 listopada 2018 przez admin

Sołtys Sołectwa Garliczka zwołuje zebranie wiejskie Sołectwa Garliczka na dzień 6 grudnia (czwartek) 2018 r. o godz. 18:30. Zebranie odbędzie się w Sali Księżycowej w Budynku Wielofunkcyjnym w Woli Zachariaszowskiej.
Porządek spotkania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór protokolanta.
3. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.
6. Podjęcie uchwały zatwierdzającej plan rzeczowo – finansowy Sołectwa na 2019 r.
7. sprawy bieżące sołectwa.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie zebrania.
W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 18:45 (do 30 minut od I terminu zebrania). Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad pozostają bez zmian.

Sołtys Sołectwa Garliczka
(-) Marta Żylska 

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content