Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Garliczka 7 grudnia 2019 roku

By 22 listopada 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 22 listopada 2019 przez admin

Na podstawie §25, ust. 2 oraz §27 ust. 6 w związku §24 pkt 1 Statutu Sołectwa zwołuję zebranie wiejskie Sołectwa Garliczka na dzień 7 grudnia (sobota) o godzinie 17:00. Zebranie odbędzie się w Sali Księżycowej w Woli Zachariaszowskiej.
Porządek spotkania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.
5. Sprawy bieżące sołectwa.
6. Podjęcie uchwały ws zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego wydatków sołectwa na 2020 rok.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie zebrania.
W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 17:15 (do 30 minut od I terminu zebrania). Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad pozostają bez zmian.

Sołtys Sołectwa Garliczka
(-) Marta Żylska

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content