Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Grębynice 16 listopada 2019 roku

By 7 listopada 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 7 listopada 2019 przez admin

Na podstawie §25, ust. 2 oraz §27 ust. 6 w związku §24 pkt 1 Statutu Sołectwa zwołuję zebranie wiejskie Sołectwa Grębynice w dniu 16 listopada 2019 r. (sobota) o godzinie 18:00. Zebranie odbędzie się w budynku wielofunkcyjnym ul. Orlich Gniazd 24 Grębynice.
Porządek spotkania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania z dnia 17.11.2019 r. oraz 08.06.2019 r.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
– przyjęcie budżetu sołectwa Grębynice na 2020 rok;
– zakupu na rzecz Gminy Zielonki działki położonej w obrębie dla potrzeb sołectwa poprzez budowę terenu rekreacyjnego wraz z placem zabaw;
– wyrażenia zgody na nadanie nazwy ulicy Miodowa przebiegającej po działkach nr 166/4 oraz 166/11 obręb Grębynice;
– oddania  w dzierżawę nieruchomość gminną stanowiącą działkę ewidencyjną nr 169/1 obręb Grębynice o powierzchni 0,0102ha.
6. Sprawy bieżące sołectwa:
– informacja na temat kanalizacji;
– informacja na temat chodnika przy drodze powiatowej Januszowice, Korzkiew, Grębynice.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie zebrania.
W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 18:15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

Sołtys Sołectwa Grębynice
(-) Adam Duliński

Close Menu
 
17 lipca 2024
Skip to content