Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Grębynice 20 listopada 2021 roku

By 9 listopada 2021No Comments

Ostatnia aktualizacja 9 listopada 2021 przez admin

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6 w związku z § 24 pkt 1 Statutów Sołectw Sołtys Sołectwa Grębynice zwołuje zebranie wiejskie Sołectwa Grębynice w dniu 20 listopada (tj. sobota) 2021 r. o godz. 18:00. Zebranie odbędzie się w Budynku Wielofunkcyjnym ul. Orlich Gniazd 24, Grebynice.
Porządek spotkania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
 3. Zatwierdzenia porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie:
  – przyjęcia budżetu Sołectwa Grębynice na 2022 rok.
 6. Sprawy bieżące sołectwa:
  – informacja na temat nowo zakupionej działki i placu zabaw,
  – informacja na temat kanalizacji,
  – informacja na temat chodnika przy drodze powiatowej Januszowice, Korzkiew, Grębynice.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 18:15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.


       Sołtys Sołectwa Grębynice
(-) Adam Duliński

Close Menu
 
25 lipca 2024
Skip to content