Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie sołectwa Grębynice 20 maja 2023 roku

By 8 maja 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 8 maja 2023 przez AO

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6 w związku z § 24 pkt 1 Statutu Sołectwa zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Grębynice w dniu 20 maja 2023 roku (sobota) o godzinie 19:00. Zebranie odbędzie się w budynku wielofunkcyjnym ul. Orlich Gniazd 24, Grębynice.

Porządek spotkania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
 5. Sprawy bieżące sołectwa:
  – informacja o pracach na nowo zakupionej działce i placu zabaw
  – informacja na temat drogi powiatowej
  – informacja na temat dróg gminnych w Sołectwie
  – informacja na temat oświetlenia ulicznego
  – informacja na temat kanalizacji
  – informacja na temat komunikacji wewnętrznej Gminy Zielonki
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 19:15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

 

Sołtys Sołectwa Grębynice
(-) Adam Duliński

Close Menu
 
24 kwietnia 2024
Skip to content