Skip to main content
search
Aktualności

Zebranie Wiejskie Sołectwa Grębynice 24 maja 2024 roku

By 16 maja 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 16 maja 2024 przez AO

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6, w związku z § 24 pkt 1 Statutu Sołectwa zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Grębynice w dniu 24 maja 2024 roku (piątek) o godzinie 19:00. Zebranie odbędzie się w budynku wielofunkcyjnym ul. Orlich Gniazd 24 Grębynice.

Porządek spotkania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
 5. Sprawy bieżące sołectwa:
  informacja o pracach na nowo zakupionej działce i placu zabaw
  informacja na temat dróg gminnych w Sołectwie
  informacja na temat kanalizacji
  informacja na temat oświetlenia ulicznego
  informacja na temat komunikacji wewnętrznej Gminy Zielonki
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenia zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godzinie 19:15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

Sołtys Sołectwa Grębynice
(-) Adam Duliński

Close Menu
 
26 maja 2024
Skip to content