Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Grębynice 5 listopada 2022 roku

By 26 października 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 26 października 2022 przez AO

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6, w związku z § 24 pkt 1 Statutu Sołectwa zwołuję zebranie wiejskie Sołectwa Grębynice w dniu 5 listopada 2022 r. (sobota) o godzinie 17:00. Zebranie odbędzie się w budynku wielofunkcyjnym ul. Orlich Gniazd 24, Grębynice.

Porządek spotkania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie:
  – przyjęcie budżetu Sołectwa Grębynice na 2023 rok
 6. Sprawy bieżące sołectwa:
  -informacja o placach na nowo zakupionej działce i placu zabaw
  – informacja na temat dróg gminnych w Sołectwie
  – informacja na temat oświetlenia ulicznego
  – informacja na temat kanalizacji
  – informacja na temat przebudowy drogi powiatowej 2133K Januszowice, Korzkiew, Grębynice
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenia zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 17:15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

 

Sołtys Sołectwa Grębynice
(-) Adam Duliński

Close Menu
 
20 lipca 2024
Skip to content