Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Grębynice w dniu 17 lipca 2021 roku

By 7 lipca 2021No Comments

Ostatnia aktualizacja 7 lipca 2021 przez admin

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6 w związku z § 24 Statutów Sołectw Sołtys Sołectwa Grębynice zwołuje zebranie wiejskie Sołectwa Grębynice w dniu 17 lipca (tj. sobota) 2021 r. o godz. 19:00. Zebranie odbędzie się w Budynku Wielofunkcyjnym ul. Orlich Gniazd 24, Grębynice.
Porządek spotkania:

    1. Otwarcie zebrania.
    2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
    3. Zatwierdzenie porządku obrad.
    4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania z dnia 16.11.2019 r.
    5. Sprawy bieżące sołectwa:
– sprawozdanie z działalności sołtysa
– informacja na temat kanalizacji
– informacja na temat chodnika przy drodze powiatowej Januszowice, Korzkiew, Grębynice
– wybór seniora 60+ do Gminy Zielonki
    6. Wolne wnioski.
    7. Zakończenie zebrania.
       W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 19:15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.
       

       Sołtys Sołectwa Grębynice
(-) Adam Duliński

Close Menu
 
25 lipca 2024
Skip to content