Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Grębynice w dniu 8 czerwca 2019 roku

By 29 maja 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 29 maja 2019 przez admin

Na podstawie §25 ust 2 oraz §27 ust. 6 w związku z §24 pkt 1 Statutu Sołectwa zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Grębynice w dniu 8 czerwca 2019 roku (sobota) o godz. 19:00. Zebranie odbędzie się w Budynku Wielofunkcyjnym ul. Orlich Gniazd 24, Grębynice.

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.

2. Stwierdzenie prawomocności podejmowanych uchwał.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Złożenie sprawozdania z działalności sołtysa za lata 2015-2018.

5. Podjęcie uchwał w sprawie: sprzedaż działki nr 169/2 i nr 170/14 obręb Grębynice z rodowodem wiejskim.

6. Sprawy bieżące sołectwa:

– informacja na temat kanalizacji;

– informacja na temat chodnika przy drodze powiatowej Januszowice, Korzkiew, Grębynice.

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie sie ono o godz. 19:15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

 

                                                                                  Sołtys Sołectwa Grębynice
                                                                                        (-) Adam Duliński

Close Menu
 
18 maja 2024
Skip to content