Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie Wiejskie Sołectwa Januszowice 11 czerwca 2024 roku

By 28 maja 202412 czerwca, 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 12 czerwca 2024 przez AO

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6, w związku z § 24 pkt 1 Statutu Sołectwa sołtys sołectwa Januszowice zwołuje zebranie wiejskie sołectwa Januszowice na dzień 11 czerwca 2024 r. (wtorek) o godzinie 19:00. Zebranie odbędzie się w altanie wiejskiej – plac zabaw ul. Młyńska.

Porządek spotkania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania z dnia 28 września 2023 roku.
  5. Informacja na temat drogi i chodnika wzdłuż drogi powiatowej Januszowice-Korzkiew-Grębynice.
  6. Sprawy bieżące sołectwa i wolne wnioski.
  7. Zakończenie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 19.15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad pozostają bez zmian. Protokół z poprzedniego zebrania jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Zielonki.

Sołtys sołectwa Januszowice
(-) Marta Sadzik

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content