Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie sołectwa Januszowice 12 czerwca 2023 roku

By 5 czerwca 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 5 czerwca 2023 przez AO

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6 w związku z § 24 pkt 1 Statutu Sołectwa zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Januszowice na dzień 12 czerwca 2023 roku (poniedziałek) o godzinie 18:00. Zebranie odbędzie się w altanie wiejskiej – plac zabaw ul. Młyńska.

Porządek spotkania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania z dnia 16 października 2022 roku.
  5. Sprawy bieżące sołectwa i wolne wnioski.
  6. Zakończenie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 18:15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad pozostają bez zmian.

Protokół z poprzedniego zebrania jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Zielonki.

 

Sołtys Sołectwa Januszowice
(-) Marta Sadzik

 

Close Menu
 
22 czerwca 2024
Skip to content