Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Januszowice 16 października 2022

By 6 października 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 6 października 2022 przez AO

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6, w związku z § 24 pkt 1 Statutów Sołectw zwołuję zebranie wiejskie Sołectwa Januszowice na dzień 16 października 2022 r. (niedziela) o godzinie 16:00.
Zebranie odbędzie się w altanie wiejskiej – plac zabaw ul. Młyńska.

Porządek spotkania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania z dnia 21 czerwca 2022 roku.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego sołectwa Januszowice na 2023 rok.
  6. Sprawy bieżące sołectwa i wolne wnioski.
  7. Zakończenie zabrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 16:15.
Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad pozostają bez zmian. Protokół z poprzedniego zebrania jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Zielonki.

 

Sołtys Sołectwa Januszowice
(-) Marta Sadzik

Close Menu
 
20 lipca 2024
Skip to content