Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Januszowice 21 czerwca 2022 roku

By 8 czerwca 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 8 czerwca 2022 przez AO

Na podstawie § 25, ust. 2 oraz § 27, ust. 6 w związku z § 24 pkt 1 Statutu Sołectwa zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Januszowice na dzień 21 czerwca 2022 r. (wtorek) o godzinie 19:00. Zebranie odbędzie się w altanie wiejskiej – plac zabaw ul. Młyńska.
Porządek spotkania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania z dnia 1 października 2021 roku.
  5. Informacja na temat pieców i obowiązku złożenia deklaracji CEEB – spotkanie z Ekodoradcą Urzędu Gminy Zielonki.
  6. Sprawy bieżące sołectwa i wolne wnioski.
  7. Zakończenie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 19:15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad pozostają bez zmian. Protokół z poprzedniego zebrania jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Zielonki.

Sołtys Sołectwa Januszowice
(-) Marta Sadzik

Close Menu
 
14 lipca 2024
Skip to content