Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie Wiejskie Sołectwa Korzkiew 19 maja 2024 roku

By 8 maja 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 8 maja 2024 przez AO

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6, w związku z § 24 pkt 1 Statutu Sołectwa zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Korzkiew na dzień 19 maja 2024 roku (niedziela) o godzinie 17:00.
Zebranie odbędzie się w Sołtysówce przy ulicy Podzamcze 13 w Korzkwi (przy budynku starej szkoły).

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania z 24 września 2023 roku.
  5. Sprawy bieżące sołectwa i wolne wnioski mieszkańców.
  6. Zakończenia zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godzinie 17:15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad pozostają bez zmian. Protokół z poprzedniego zebrania jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Zielonki.

Sołtys Sołectwa Korzkiew
(-) Janusz Macała-Wrześniowski

Close Menu
 
25 maja 2024
Skip to content