Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie sołectwa Korzkiew 28 grudnia 2022 roku

By 22 grudnia 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 22 grudnia 2022 przez AO

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6, w związku z § 24 pkt 1 Statutów Sołectw zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Korzkiew w dniu 28.12.2022 r. o godzinie 18:00. Zebranie odbędzie się w Sołtysówce przy ulicy Podzamcze 13 w Korzkwi (przy budynku starej szkoły).

Porządek spotkania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.
  5. Przedstawienie rozliczenia wydatków sołeckich z roku 2021.
  6. Podjęcie uchwał.
  7. Sprawy bieżące sołectwa.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie zebrania.

W przypadku stwierdzenia prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 18:15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian. Protokół z poprzedniego zebrania jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Zielonki.

Sołtys Sołectwa Korzkiew
(-) Angelica Kulesza

Close Menu
 
22 lipca 2024
Skip to content