Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Korzkiew 3 października 2018 roku

By 26 września 2018No Comments

Ostatnia aktualizacja 26 września 2018 przez admin

Sołtys Sołectwa Korzkiew zwołuje zebranie wiejskie Sołectwa Korzkiew na dzień 3 października 2018 r. o godzinie 17:00. Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Korzkwi.
Porządek spotkania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór protokolanta.
3. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.
6. Podjęcie uchwały zatwierdzającej plan rzeczowo-finansowy Sołectwa na 2019 r.
7. Sprawy bieżące sołectwa.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie zebrania.
W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 17:15 (do 30 minut od I terminu zebrania). Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad pozostają bez zmian.

Sołtys Sołectwa Korzkiew
Janusz Macała – Wrześniowski

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content