Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Korzkiew 6 grudnia 2019 roku

By 2 grudnia 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 2 grudnia 2019 przez admin

Na podstawie §25, ust. 2 oraz §27 ust. 6 w związku §24 pkt 1 Statutu Sołectwa zwołuję zebranie wiejskie Sołectwa Korzkiew na dzień 6 grudnia 2019 roku (piątek) o godzinie 17:30. Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Korzkwi, przy ul. Podzamcze 11.
Porządek spotkania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego wydatków sołectwa na 2020 rok.
6. Sprawy bieżące sołectwa.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie zebrania.
W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 17:45 (do 30 minut od I terminu zebrania). Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad pozostają bez zmian.

 

Sołtys Sołectwa Korzkiew
(-) Angelica Kulesza

Close Menu
 
14 kwietnia 2024
Skip to content