Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie Wiejskie Sołectwa Korzkiew 6 kwietnia 2018 roku

By 28 marca 2018No Comments

Ostatnia aktualizacja 28 marca 2018 przez admin

Sołtys Sołectwa Korzkiew zaprasza na Zebranie Wiejskie Sołectwa Korzkiew, które odbędzie się 6 kwietnia 2018 roku  (piątek) o godzinie  17.30  w Szkole Podstawowej w Korzkwi.

Porządek spotkania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór protokolanta.
3. Stwierdzenie prawomocności do podejmowanych uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
6. Sprawozdanie z realizacji budżetu sołeckiego w 2017 roku.
7. Sprawy bieżące.
8. Zamknięcie obrad.

 

Uwaga! Protokół z poprzedniego zebrania dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.zielonki.pl

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuje zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 17.45. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.                                                                           

 Sołtys
(-) Janusz Macała-Wrześniowski

Close Menu
 
20 maja 2024
Skip to content